100 Iconic Bollywood costumes

100 Iconic Bollywood costumes

Assomull, Sujata

New Delhi, India: Lustre Press/ Roli Books, 2019