Het Hollandsche Koloniale Barokmenhet Bijdrage tod de kennis van het ebbenhouten meubel omstreeks bet midden der XVII-de en het beggin der XVIII de eeuw

Het Hollandsche Koloniale Barokmenhet Bijdrage tod de kennis van het ebbenhouten meubel omstreeks bet midden der XVII-de en het beggin der XVIII de eeuw

Wall, Victor I Van De

Antwerp, De Sikkel ; The Hague, Martinus Nijhoff, 1939, 231 p.