Nava-ratna: manifestation of the divine

Nava-ratna: manifestation of the divine

Untracht, Oppi

Ornament, 1989, 12(4):58-64,