Pahari Folk Art

Pahari Folk Art

Handa, O. C.

Bombay: D. B. Taraporevala Sons & Co. Ltd., 1975