Phulkari: The Folk Art of Punjab

Phulkari: The Folk Art of Punjab

Hitkari, S. S.

New Delhi: Phulkari Publications, 1980