Dixit, P.K. (Census of India 1961)

Dixit, P.K. (Census of India 1961)


Zari Embroidery and Batwa Making of Bhopal

Dixit, P.K. (Census of India 1961)

Volume VIII, Part VII-(A), Handicraft Survey Monograph No. 1, 1965