Ajanta Paintings : Unidentified & Misinterpreted

Ajanta Paintings : Unidentified & Misinterpreted

Talim, M. V.

xvi, 300 p., Delhi: Buddhist World Press, 2013