Een derde wapen-palempore voor het Fries Museum

Een derde wapen-palempore voor het Fries Museum

Wille-Engelsma, S. I. E.

vol. 71, Vrije Fries, 1991