Ranga-Rekhavali

Ranga-Rekhavali

Shah, Bhaktiben

Surat: Pragati Sahitya Mandir Kapadia Chakla, 1954