The Dutch East India Company and its Coromandel trade

The Dutch East India Company and its Coromandel trade

Arasaratnam, S.

Bijdragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde, 1967, 123:325-46,