Zardozi: Glitering Gold Embroidery

Zardozi: Glitering Gold Embroidery

Gupta, Charu Smita

New Delhi: Abhinav Publications, 1996